Valikko

Palvelut:

Työnohjaus | Coaching | Työyhteisösovittelu | JobJoy-ohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan välistä keskustelua ohjattavan työstä ja työn tekemiseen liittyvistä asioista. Sen tavoitteena on auttaa onnistumaan työssä, kehittää ammatillista osaamista ja identiteettiä sekä tukea työssä.

Työnohjaus kehittää työyhteisön toimintaa ja vuorovaikutusta. Se vapauttaa työtunteisiin, ongelmiin tai vaikeisiin asioihin sitoutunutta energiaa työn tekemiseen.

 • yksittäiselle työntekijälle (yksilötyönohjaus)
 • pienelle ryhmälle, 2 -5 henkilöä (ryhmätyönohjaus)
 • isolle ryhmälle 6-12 henkilöä (ryhmätyönohjaus)
 • työyhteisöille (työyhteisöjen työnohjaus)

Työnohjausprosessista laaditaan sopimus, jossa määritellään tavoitteet, käytännön järjestelyt (aika, paikka, kesto, tiheys), työskentely- ja arviointitavat.

Toimin (tai olen toiminut) työnohjaajana mm.:

 • terveydenhuollossa (perus- ja erikoissairaanhoidossa)
 • sosiaalitoimessa (esim. vanhustenhuolto)
 • opetustoimessa (amk- ja lukio-opettajat, ohjaajat ja avustajat)
 • yritystoimessa (mikroyritykset)
 • työvoimahallinnossa (TE-keskukset)
 • vankeinhoidossa ja käräjäoikeudessa
 • nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksessa
 • rakennustoimessa
 • hoivayrityksissä
 • järjestöissä (mm. SPR, Syöpäyhdistys)

Kysy lisää itsellesi tai työyhteisöllenne soveltuvasta työnohjauksesta!

puhelin +358 (0)40 729 3470

sähköposti a.juuti(at)anjus.net

Työnohjaus Varsinais-Suomen alueella.

”Kun ihminen ei tiedä, minne on menossa, hänellä on kiusaus lisätä vauhtia.”
(Owe Wikström)