Valikko

Palvelut:

Työnohjaus | Coaching | Työyhteisösovittelu | JobJoy-ohjaus

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on vapaaehtoinen prosessi, jossa kuullaan konfliktin molempia osapuolia. Sen tarkoituksena on palauttaa työyhteisön työrauha sopimalla. Sovittelu on oppimisprosessi, jossa koko työyhteisö oppii uudenlaisia toimintatapoja ja vuorovaikutuskeinoja konfliktin varalle. Puhuminen on rehellistä ja toista kunnioittavaa.

Sovittelija on ulkopuolinen ja puolueeton ohjaaja, jonka tavoitteena on auttaa osapuolia paremmin ymmärtämään tilannetta ja löytämään siihen tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija on koulutettu sovittelutoimintaan ja häntä sitoo ehdoton luottamuksellisuus työpaikan asioista.

Työyhteisösovittelu sopii tilanteisiin, joissa työpaikan yhteistyö ei toimi puhumattomuuden, selän takana puhumisen tai epäasiallisen puhetyylin johdosta. Sovittelua tarvitaan, kun työpaikan pelisäännöistä lipsutaan tai kun työnjaossa ja –tavoissa on epäselvyyksiä. Sen sijaan, että asioita lakaistaan maton alle, sovittelussa ne nostetaan puheenaiheeksi ja sopimisen kohteeksi.

Tartu härkää sarvista ja ota yhteyttä!

puhelin +358 (0)40 729 3470

sähköposti a.juuti(at)anjus.net

”Ei tyyni meri hyvää merimiestä tee!”
(engl. sanonta)

Prosessikaavio